Wednesday, March 3, 2010

Tuesday, January 12, 2010

pengajaran pembelajaran mate sains dgn komputer

Artikel ini berkenaan dengan kajian penggunaan perisian GSP sebagai teknik pengajaran dalam penyelesaian matematik berkenaan dengan tajuk Penjelmaan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, ramai pelajar mengakui penggunaan perisian ini menarik minat ramai pelajar dan mudah difahami kerana mengikut langkah penyelesaian yang kemas.

http://www.docstoc.com/docs/19707657/PENGAJARAN-DAN-PEMBELAJARAN-MATEMATIK-BERBANTUKAN-KOMPUTER

Monday, January 11, 2010

ngaji....

selamat datang...

saya harap rakan-rakan dapat belajar bersungguh 2 dan saling bekerjasama